Spółka akcyjna

Projekt Solartechnik Spółka Akcyjna został powołany w 2020 roku w Warszawie w celu organizacji i prowadzenia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Kapitał akcyjny w wysokości 100.000 zł został pokryty częściowo wkładem pieniężnym w wysokości 25.000 zł.

Dane kontaktowe:

Jarosław Ziemiński
Członek Zarządu
Telefon: 537 220 770
E-mail: j.zieminski@projekt-solartechnik.pl
Ul. Miodowa 1
00-309 Warszawa


Dane kontaktoweMazowiecka 55, 97-216 Czerniewice
+48 44 712 23 27
biuro@projekt-solartechnik.pl

LokalizacjaRODOAdministratorem Państwa danych osobowych jest Projekt Solartechnik Group. z siedzibą w Czerniewicach, pod adresem ul. Mazowiecka 55, 97-216 Czerniewice.

Pełna treść polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), dostępna jest na stronie internetowej https://projekt-solartechnik.com/en/cookie-policy/.


PROJEKT-SOLARTECHNIK GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 55, 97-216 w Czerniewicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000468833, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7732473517, numer statystyczny REGON: 101590762, o kapitale zakładowym pokrytym w całości w wysokości 105 000,00 zł.