Żłobnica, Polska, 280 kW

Łaszczyn, Polska, 1 MW
22 października 2018
Ujazd, Polska, 1 MW
12 października 2018