Poniatowice, Polska, 2 MW

Ujazd, Polska, 1 MW
12 października 2018
Małecz, Polska, 1 MW
12 października 2018