Niemgłowy, Polska, 1 MW

Rzeczyca, Polska, 1 MW
22 października 2018
Parolice, Polska, 1 MW
22 października 2018