Małecz, Polska, 1 MW

Poniatowice, Polska, 2 MW
12 października 2018
Koluszki, Polska, 2 MW
12 października 2018