Koluszki, Polska, 2 MW

Małecz, Polska, 1 MW
12 października 2018
Erazmów, Polska, 1 MW
12 października 2018