Biuro projektowe

 

Posiadamy własne, jedno z najstarszych w Polsce biuro projektowe specjalizujące się w instalacjach fotowoltaicznych.


Kiedy mówimy „kompleksowa realizacja inwestycji” – rozumiemy to dosłownie. Dla nas oznacza to, że przyjmujemy odpowiedzialność za wykonanie zadania od początku do końca. Dlatego też stworzyliśmy własne biuro projektowe – aby mieć pewność, że absolutnie każdy element procesu realizacji inwestycji przebiega zgodnie z Państwa oczekiwaniami, którym nadajemy formę precyzyjnego harmonogramu.

W naszym biurze pracują inżynierowie, projektanci, konstruktorzy oraz elektrycy, których doświadczenie - nieprzerwanie od ponad 10 lat - weryfikowane jest przez rynek niemiecki. Od 6 lat biuro projektowe działa także w Czerniewicach, realizując projekty na rynek polski.

Na potrzeby realizowanych dla Państwa inwestycji tworzymy kompletną dokumentację projektową - od karty środowiskowej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego, wniosku o warunki zabudowy, wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia instalacji do sieci energetycznej – po projekt budowlany, uzgodnienia ZUD, wniosek o pozwolenie na budowę, rysunki wykonawcze oraz kompleksową dokumentację powykonawczą. Wykonujemy także audyty energetyczne budynków. Tym samym sprawujemy naprawdę skuteczny nadzór nad każdym z etapów realizowanych inwestycji.

Dane kontaktoweMazowiecka 55, 97-216 Czerniewice
+48 44 712 23 27
biuro@projekt-solartechnik.pl

LokalizacjaRODOAdministratorem Państwa danych osobowych jest Projekt Solartechnik Group. z siedzibą w Czerniewicach, pod adresem ul. Mazowiecka 55, 97-216 Czerniewice.

Pełna treść polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), dostępna jest na stronie internetowej https://projekt-solartechnik.com/en/cookie-policy/.


PROJEKT-SOLARTECHNIK GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 55, 97-216 w Czerniewicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000468833, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7732473517, numer statystyczny REGON: 101590762, o kapitale zakładowym pokrytym w całości w wysokości 105 000,00 zł.